Giới thiệu về nhân vật trong One-Punch Man

Atomic Samurai

–Xem Thêm–

Zombieman

–Xem Thêm–

Superalloy Darkshine

–Xem Thêm–

Metal Bat

–Xem Thêm–

Bushidrill

–Xem Thêm–

Mumen Rider

–Xem Thêm–

Tatsumaki

–Xem Thêm–

Drive Knight

–Xem Thêm–

Watchdog Man

–Xem Thêm–

Tank-Top Master

–Xem Thêm–

Heavy Tank Loincloth

–Xem Thêm–

Smile Man

–Xem Thêm–

Onsoku no Sonic

–Xem Thêm–